Isa Mustafa

Kryeministër i Kosovës


Ministrat me më shumë premtime të mbajtura

Avdullah Hoti

Ministria e Financave

8

Arban Abrashi

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

6

Memli Krasniqi

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural

6

Kujtim Shala

Zëvendëskryeministria dhe Ministria e Kulturës

5

Isa Mustafa

Zyra e Kryeministrit

5

Skender Hyseni

Ministria e Punëve të Brendshme

4

Ministrat me më shumë premtime të thyera

Isa Mustafa

Zyra e Kryeministrit

11

Arsim Bajrami

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

9

Hajredin Kuçi

Ministria e Drejtësisë

7

Skender Hyseni

Ministria e Punëve të Brendshme

7

Imet Rrahmani

Ministria e Shëndetësisë

7

Ferid Agani

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

6

Deklaratat e kryeministrit

 • Rreth publikimit të Programit Qeverisës

  1/27/2015

  Programin Qeverisës deri me 10 Shkurt e kemi të gatshëm për periudhën e ardhshme.

 • Programi Qeverisës

  2/25/2015

  Publikimi i Programit qeverises 2015/2018.

 • Ne s'do bëjm koalicion me PDK-në

  5/8/2014

  Qëndrimi edhe i imi edhe i antaresise së LDK-së është që mos të bëjmë koalicion me partinë demokratike

 • Ligji për veteranet e Luftës

  4/14/2015

  Ne do te kërkojmë përgjegjësi qe te rikthehet dhe te trajtohen njëjtë luftëtarët e lirisë, ne menjëherë do ta kthejmë ne Kuvendin e Republikës së Kosovës Ligjin për veteranet e Luftës

 • Krijimi i 120 mijë vendeve të punës

  5/12/2014

  Investimet ne bujqësi për katër vite te arrin vlerën prej 1 milard e 200 milion dhe ne bujqësi te punësohen 120 mijë veta.

 • Ligji për Trepçën

  6/30/2015

  Ne si Qeveri ta shqyrtojmë edhe një herë sot gjatë ditës këtë ligj, ta sjellim në Kuvend dhe që nesër Kuvendi i Republikës së Kosovës mund ta trajtojë edhe këtë projektligj me propozimin, përkatësis


Premtimet e LDK-së (Lidhja Demokratike e Kosovës)

 • Sektor privat dinamik

 • Politikat tatimore

 • Bujqësia dhe zhvillimi rural

 • Efikasiteti i shpenzimeve publike dhe madhësia e sektorit publik

 • Eliminimi i barrierave ligjore dhe zvogëlimi i burokracisë

 • Investimi në kapitalin njerëzor dhe nxitja e inovacioneve

 • Mbështetja e biznesit për të zvogëluar kostot

 • Zvogëlimi i ekonomisë joformale

 • Ndërmarrjet publike

 • Agjencioni Kosovar i Privatizimit dhe ndërmarrjet shoqërore

 • Sistem financiar i qëndrueshëm dhe në funksion të zhvillimit ekonomik

 • Investimet e jashtme

 • Anëtarësimi në organizatat ekonomike ndërkombëtare

 • Turizmi

 • Infrastruktura Rrugore dhe Hekurudhore

 • Energjia

 • Minierat

 • Ruajtja e ambientit

 • Ruajtja e mjedisit

 • Ndryshimet strukturore në arsim

 • Rritja e pjesëmarrjes dhe qasja e barabartë në arsim,

 • Sigurimi, garantimi dhe ngritja e cilësisë

 • Menaxhimi i institucioneve arsimore

 • Integrimi dhe bashkëpunimi ndërkombëtar

 • Promovimi i shkencës dhe i Hulumtimeve

 • Financimi i Arsimit

 • Shëndetësia

 • Qeverisja në shërbim të Qytetarëve dhe Shteti Ligjor

 • Politikat socilae dhe solidariteti ndërshoqëror

 • Politika e jashtme

 • Integrimet evropiane dhe evroatlantike

 • Integrimet shqiptare

 • Kultura

 • Sporti

 • Rinia

 • Strategjia për Mërgatën dhe Diasporën

Premtimet e PDK-së (Partia Demokratike e Kosovës)

 • Krijimi i Fondit Zhvillimor-Investiv

 • Politika fiskale

 • Politika tregtare

 • Tërheqja e investimeve dhe përmirësimi i mjedisit biznesor

 • Fuqizimi i dialogut Publiko-Privat

 • Zhvillimi i fuqisë punëtore në shërbim të kërkesave të tregut

 • Fondi i punësimit

 • Zhvillimi industrisë

 • Bujqësia

 • Energjia, minierat dhe mineralet

 • Transporti - vazhdimi i avancimit të infrastrukturës rrugore

 • Telekomunikacioni, Teknologjia e Informacionit dhe Industria Kreative

 • Zhvillimi i turizimit dhe mbrojtja e resurseve natyrore

 • Zhvillimi gjithpërfshirës i arsimit në Kosovë

 • Arsimi i lartë, Shkenca, teknologjia dhe inovacioni

 • Arsimi Parashkollor

 • Arsimi Profesional

 • Reformimi i sektorit të shëndetësisë për të mundësuar kujdes gjithëpërfshirës shëndetësor

 • Luftimi i varfërisë dhe përkrahja për kategoritë e ndryshme sociale

 • Sistem të qëndrueshëm pensional

 • Vazhdimi i përkrahjes për veteranët e luftës, invalidët dhe familjet e dëshmoreve

 • Fuqizimi i rolit të gruas në shoqëri

 • Kultura

 • Trashëgimia Kulturore

 • Zhvillimi dhe ndërkombëtarizimi i sportit

 • Përkrahja e aktivizimit të rinisë

 • Politikat e sigurisë dhe mbrojtjes

 • Drejtësia

 • Sektori i punëve të brendshme

 • Politikat kundër Korrupsionit

 • Zgjedhjet

 • Shoqëria Civile

 • Transparenca

 • Qeverisja Elektronike

 • Administratë publike profesionale, efikase dhe të përgjegjshme

 • Zhvillimi i pushtetit lokal

 • Subjektiviteti ndërkombëtar

 • Integrimi në bashkimin evropian

 • Procesi i liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian

 • Përfshirja e Diasporës në Zhvillimin e Kosovës